Door deze website te gebruiken, bent u geïnformeerd over en stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door KIA MOTORS BELGIUM N.V. (‘KMB’), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 109 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.443.106.,

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op / gerechtvaardigd op basis van artikel 5 a) (toestemming) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 6.1. a) (toestemming) van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden teneinde u toegang te kunnen verlenen tot informatie gerelateerd aan KMB, en dit voor journalistieke doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan andere vennootschappen van de KIA Groep binnen de EER (in het bijzonder aan HYUNDAI AUTO EVER EUROPE GmbH, gevestigd in Duitsland). Deze vennootschappen zullen uw persoonsgegevens verwerken enkel teneinde de door u gewenste informatie aan u te kunnen verschaffen.

U kan uw toestemming op elk moment en kosteloos intrekken door een e-mail te verzenden naar data@kia.be.

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht deze zonder onnodige vertraging te laten verbeteren door KMB indien ze onjuist of onvolledig zijn en / of ze te laten verwijderen en / of de verwerking ervan te laten beperken.

U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm) van de door u verleende persoonsgegevens te bekomen en ze door te sturen / te laten doorsturennaar een andere onderneming.

U kan deze rechten op elk moment en kosteloos uitoefenen door een e-mail te verzenden naar data@kia.be.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zolang u gebruikmaakt van uw identificatiegegevens om toegang te krijgen tot deze website.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).