Euisun Chung został mianowany na stanowisko Prezesa Hyundai Motor Group i otwiera nowy rozdział w historii koncernu

Opublikowana | 14/10/2020

Euisun Chung

Hyundai Motor Group (Grupa) ogłosił dzisiaj, że Euisun Chung – zajmujący wcześniej stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego – został mianowany Prezesem Grupy. Dotychczasowy Prezes – Mong-Koo Chung – będzie pełnił funkcję Honorowego Prezesa. Dzisiaj odbyły się niezależne nadzwyczajne posiedzenia zarządów Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation i Hyundai Mobis Co., podczas których dyskutowano powyższe zmiany. Wszyscy członkowie zarządów jednogłośnie poparli nominację Euisuna Chunga na nowego Prezesa Grupy.

- Prezesa Mong-Koo Chunga mianowano Honorowym Prezesem Grupy

- Nominacja została jednogłośnie zatwierdzona przez członków zarządu Hyundai Motor, Kia Motors i Hyundai Mobis

- ostatnie dwa lata w wykonaniu Euisuna Chunga jako wiceprezesa wykonawczego Grupy zostały uznane za udane

- W przyszłości kierunki rozwoju Grupy będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak „klient”, „ludzkość”, „przyszłość” i „wkład społeczny” – w szczególności chodzi o to, aby:

…wszystkie działania były zorientowane na klienta i umożliwiały mu skupienie się na życiu

…przyczynić się do realizacji marzenia o bezpiecznym i swobodnym przemieszczaniu się
   oraz o spokojnym życiu

…realizować wyobrażenie o przyszłości i zapewnić wyższy poziom życia

…stać się firmą docenianą za dzielenie się z klientami najlepszymi osiągnięciami

- poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i lepszą komunikację Grupa stworzy jeszcze wyższą kulturę korporacyjną

- Euisun Chung będzie kontynuować osiągnięcia Prezesa-założyciela – Juyunga Chunga oraz Honorowego Prezesa – Mong-Koo Chunga

Pod przewodnictwem Euisuna Chunga Hyundai Motor Group otwiera nowy rozdział w historii. Grupa – realizując wizję „Razem dla lepszej przyszłości” – będzie rozwijać i nabywać kluczowe technologie i możliwości, aby przezwyciężyć niepewność rynkową, nie tylko tę związaną obecnie z pandemią koronawirusa.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Euisun Chung przedstawił przyszłe kierunki rozwoju Grupy, które będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak „klient”, „ludzkość”, „przyszłość” i „wkład społeczny”.

„Wszystkie nasze cele i wysiłki muszą być zorientowane na klienta. Pierwszym krokiem do zadowolenia klientów jest umożliwienie im skupienia się na własnym życiu za sprawą doskonałej jakości naszych produktów i usług” – powiedział nowy Prezes, Euisun Chung.

Przez lata Euisun Chung kładł nacisk na podejście zorientowane na klienta i jego satysfakcję. Stosował tę koncepcję także szerzej, do całej ludzkości.

„Z myślą o swobodnym przemieszczaniu się i dobrobycie ludzkości opracujemy najbardziej innowacyjną i niezawodną na świecie technologię jazdy autonomicznej, która zaoferuje całkowicie nowe doświadczenia związane z mobilnością” – powiedział nowy Prezes. Euisun Chung stoi na czele transformacji Grupy z producenta samochodów w dostawcę rozwiązań mobilnych w przyszłości.

Grupa będzie oferować rozwiązania mobilne dostosowane do stylu życia klientów i nadal będzie umacniać pozycję lidera na rynku w różnych dziedzinach, w tym w jeździe autonomicznej, elektryfikacji modeli, wodorowych ogniwach paliwowych, robotyce i miejskiej mobilności powietrznej (Urban Air Mobility – UAM).

Grupa utworzyła niedawno spółkę Motional Inc. z firmą Aptiv, aby opracować i wdrożyć wiodącą w branży technologię jazdy autonomicznej. W celu świadczenia usług mobilności Hyundai Motor Group współpracuje z partnerami na całym świecie, aby spełnić zróżnicowane potrzeby ludzi w różnych regionach.

Co więcej, Euisun Chung przewidział potężne możliwości, które tkwią w energii wodorowej i poparł rozwój wodorowego ekosystemu, poprzez szerokie wdrożenie technologii ogniw paliwowych nie tylko w samochodach.

„Nasza światowej klasy technologia wodorowych ogniw paliwowych będzie stosowana zarówno w samochodach, jak i w innych dziedzinach, jako ekologiczne rozwiązanie energetyczne w przyszłości” – powiedział Euisun Chung. „Urzeczywistnimy również wyobrażenia na temat robotyki, mobilności powietrznej w miastach (UAM) oraz innych innowacji, a także rozwiązań z dziedziny Smart City. Te przełomowe osiągnięcia zapewnią ludziom wyższy poziom życia”.

Euisun Chung podkreślił również znaczenie wkładu społecznego w miejscach, w których Grupa prowadzi działalność, co odzwierciedla jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz społeczności i przyszłego pokolenia.

„Hyundai Motor Group pragnie stać się firmą cenioną za realizację marzeń ludzkości o bezpiecznym i swobodnym przemieszczaniu się oraz o spokojnym życiu, a także za dzielenie się osiągnięciami z klientami na całym świecie”.

Transformacja Grupy pod zarządem nowego Prezesa będzie odbywać się również wewnętrznie, z naciskiem na elastyczność działania, podobnie jak ma to miejsce w wypadku firm z branży technologicznej. Pod kierownictwem Euisuna Chunga Grupa przyspieszy wysiłki we wdrożeniu jeszcze wyższej kultury korporacyjnej poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i zachęcając ich do intensywniejszej komunikacji.

„Gdy każdy pracownik uważa siebie za pioniera i może skierować tę pozytywną energię w rozwój nie tylko przedsiębiorstwa, ale również przyszłych pokoleń, jestem pewien, że można wykorzystać nowe możliwości. Nawet te w czasach kryzysów” – powiedział Euisun Chung. „Będę wspierać taką kulturę firmy, która szanuje komunikację i autonomię. Kreatywne środowisko pracy, w którym talenty są szanowane i mogą się w pełni realizować będzie promowane”.

Grupa usprawni również procesy decyzyjne, aby były szybsze i bardziej przejrzyste, a także wzmocni komunikację ze światem zewnętrznym, aby zwiększyć wartość dla akcjonariuszy.

W ciągu ostatnich dwóch lat Euisun Chung, jako wiceprezes wykonawczy, został doceniony za innowacyjną wizję i udane kierowanie kluczowymi biznesami Grupy.

Euisun Chung, jako Prezes Kia Motors, kierował zmianą działalności przedsiębiorstwa i przewodził rozwojowi Hyundai Motor w dobie globalnego kryzysu finansowego. Gdy pełnił funkcję wiceprezesa, z powodzeniem wprowadził na rynek luksusową markę Genesis.

Mong-Koo Chung, nowy Honorowy Prezes Grupy, wyraził niedawno chęć dalszego rozwoju kariery i poprosił Euisuna Chunga, aby przewodził przyszłemu rozwojowi i kolejnym innowacjom Grupy, wykraczającym poza obecne wyzwania.

Honorowy Prezes Mong-Koo Chung jest powszechnie uznawany za wkład w rozwój globalnego przemysłu samochodowego i został wprowadzony do Automotive Hall of Fame w 2020 roku.

Mong-Koo Chung wprowadził Kia Motors do Grupy podczas azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90. i przekształcił firmę w producenta samochodów, który odnosi sukcesy na świecie. Przeobraził również marki Hyundai i Kia w firmy motoryzacyjne o globalnym zasięgu i uczynił Koreę krajem wiodącym w branży motoryzacyjnej.

Klucz do sukcesu Hyundai Motor Group to uczynienie z jakości priorytetu numer jeden. Honorowy Prezes Mong-Koo Chung ustandaryzował system budowy fabryk, które zapewniają stałą i wysoką jakość produkcji samochodów marek Hyundai i Kia na całym świecie oraz zlecił zbudowanie jednego z największych na świecie ośrodków badawczo-rozwojowych, aby wzmocnić konkurencyjność produktów Grupy.

Poprzez uruchomienie huty Hyundai Steel Co. i opracowanie pierwszej na świecie struktury biznesowej, która dotyczy obiegu zasobów, honorowy Prezes Mong-Koo Chung wprowadził również nowy rodzaj zrównoważonego zarządzania, które pomogło zmaksymalizować synergię w ramach Grupy.

Euisun Chung zapewnił, że będzie kontynuował i rozwijał dziedzictwo zarówno Prezesa-założyciela Juyunga Chunga, jak i honorowego Prezesa Mong-Koo Chunga.

„Z każdym z was, kontynuując dziedzictwo moich poprzedników, chciałbym zapoczątkować śmiałą przyszłość Hyundai Motor Group” – powiedział Prezes Euisun Chung. „Na naszej drodze ku przyszłości mogą pojawić się przeszkody. Jednak siła Hyundai Motor Group zawsze pozwalała przezwyciężać chwilowe trudności oraz zachęcała do optymizmu i działania zespołowego”.

■ Prezes Euisun Chung – wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

Licencjat – Uniwersytet Koreański

Studia wyższe – Uniwersytet San Francisco

Doświadczenie zawodowe

2018    Wiceprezes wykonawczy Hyundai Motor Group

2009    Wiceprezes Hyundai Motor Company

2005    Prezes Kia Motors Corporation

2003    Dyrektor ds. Planowania Strategii Biznesowej, Kia Motors Corporation

            Wiceprezes wykonawczy ds. Planowania Biznesowego w Hyundai Motor Company

2002    Wiceprezes ds. Sprzedaży Krajowej w Hyundai Motor Company

1999    Dyrektor Działu Zakupów/Wsparcia Sprzedaży w Hyundai Motor Company

Do góry

Kontakt

Monika Krzesak

PR Manager

Telefon: +48 601 612 226

Mail: monika.krzesak@kia.com.pl