2024 CEO Investor Day: Kia przedstawia plan działania, dzięki któremu będzie przewodzić elektromobilności na świecie za pomocą aut typu EV, HEV i PBV

Opublikowana | 10/04/2024

2024 CEO Investor Day
  • Kia przyspiesza transformację w „Dostawcę rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności”
  • Plan działania umożliwia marce Kia szybkie reagowanie na niepewności branży związane z mobilnością, w tym na zmiany na rynku samochodów elektrycznych
  • Firma rozszerzy gamę aut elektrycznych o więcej modeli i udoskonali ofertę aut typu HEV, aby lepiej zarządzać wahaniami zapotrzebowania na samochody elektryczne
  • Cel: sprzedaż 1,6 miliona aut elektrycznych rocznie w 2030 roku, wprowadzenie 15 modeli
  • Pojazdy typu PBV odegrają kluczową rolę w rozwoju marki Kia, planowana sprzedaż modeli PV5 i PV7 na poziomie 250 000 egzemplarzy rocznie do 2030 roku
  • Kia zainwestuje 38 bln KRW (ok. 26 mld euro) do 2028 roku, w tym 15 bln KRW (ok. 10 mld euro) na przyszłą działalność
  • Założenia biznesowe na 2024 rok: 101 bln KRW (ok. 69 mld euro) przychodów przy 12 bln KRW (ok. 8 mld euro) zysku operacyjnego; marża zysku operacyjnego na poziomie 11,9% przy sprzedaży 3,2 miliona samochodów na świecie
  • Dyrektor generalny potwierdza zaangażowanie Kia w zarządzanie ESG (Environmental – Social – Governance)

 

Kia Corporation (Kia) podczas konferencji CEO Investor Day w Seulu w Korei, udostępniła zaktualizowane informacje na temat przyszłych strategii i celów finansowych.

Bazując na osiągnięciach zdobytych w ostatnich latach, od czasu ogłoszenia średnio- i długoterminowych inicjatyw biznesowych, Kia koncentruje się na aktualizacji strategii biznesowej na 2030 rok, którą ogłosiła w ubiegłym roku i na jej dalszym wzmacnianiu w odpowiedzi na niepewność w branży mobilności na świecie.

Podczas konferencji Kia zaktualizowała średnio- i długoterminową strategię biznesową, koncentrując się na elektryfikacji i działalności związanej z pojazdami typu PBV. Kia podtrzymała cel rocznej sprzedaży na 2030 rok wynoszący 4,3 miliona samochodów, w tym 1,6 miliona aut elektrycznych (EV). Docelowa roczna sprzedaż na 2030 rok wynosząca 4,3 miliona egzemplarzy jest o 34,4 procent wyższa niż cel marki na 2024 rok, który wynosi 3,2 miliona samochodów.

Firma planuje również stać się wiodącą marką samochodów elektrycznych, z coraz większym udziałem modeli zelektryfikowanych w całkowitej sprzedaży, w tym aut hybrydowych (HEV), hybryd typu plug-in (PHEV) i samochodów elektrycznych (EV), prognozując sprzedaż modeli zelektryfikowanych na poziomie 2,48 mln egzemplarzy rocznie w 2030 roku, co będzie stanowić aż 58 procent całkowitej sprzedaży marki Kia.

 

„Po udanym odświeżeniu wizerunku marki w 2021 roku, Kia udoskonala globalną strategię biznesową, aby w dalszym ciągu tworzyć gamę innowacyjnych samochodów elektrycznych i przyspieszyć przemianę firmy w dostawcę rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności” – powiedział Ho Sung Song, prezes i dyrektor generalny marki Kia. „Skutecznie reagując na zmiany na rynku mobilności i skutecznie wdrażając średnio- i długoterminowe strategie, Kia wzmacnia zaangażowanie marki ku zadowoleniu klientów i społeczności na świecie oraz dla poprawy środowiska naturalnego”.

 

※ Podsumowanie Investor Day


Przeciwdziałanie niepewności panującej w branży


Zmiany w rynku aut elektrycznych

• Wzmocnienie oferty modeli typu HEV: 6 modeli w 2024 roku → 8 modeli w 2026 roku → 9 modeli w 2028 roku

• Rozszerzanie sprzedaży samochodów elektrycznych w ramach nowych linii, w tym EV2, EV3, EV4, EV5 oraz plany produkcji zarówno aut elektrycznych, jak i modeli z silnikiem spalinowym w 13 fabrykach na świecie


Wzrost znaczenia marek chińskich

• Wzmocnienie konkurencyjności modeli: zastosowanie technologii OTA i ADAS

• Utworzenie globalnego systemu usług: 6200 lokalizacji, 34 000 utalentowanych inżynierów

• Wejście na nowe rynki pojazdów typu PBV: oprócz B2C ukierunkowanie się na B2B

• Wykorzystanie chińskich fabryk na potrzeby innych rynków wschodzących: 250 000 egzemplarzy w 2027 roku


Wzrost konkurencyjności

• Utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów poprzez elastyczną produkcję i eksploatację

• Dostarczanie klientom innowacyjnych produktów, które zwiększają ich zadowolenie


4 kluczowe cele strategii na 2030 rok

Sprzedaż na świecie

4,3 mln aut

• Roczna sprzedaż wynosząca 4,3 mln samochodów do 2030 roku, w tym 2,48 mln modeli zelektryfikowanych

• Utworzenie pełnej gamy samochodów elektrycznych, zwiększenie konkurencyjności modeli, stworzenie popytu na pojazdy typu PBV

• Wyróżnienie marki poprzez coraz lepsze i wysokiej jakości wrażenia klientów oraz reagowanie na rosnący popyt poprzez dywersyfikację baz produkcyjnych


Strategia dotycząca aut elektrycznych

• Rozszerzenie oferty samochodów elektrycznych do 15 modeli w 2027 roku, docelowo sprzedaż na poziomie 1,6 mln aut elektrycznych w 2030 roku

• Poprawa wydajności akumulatorów i zapewnienie konkurencyjności ich kosztu

• Kontynuowanie rozwoju infrastruktury ładowania na świecie (E-pit, IONNA JV, IONITY)


Pierwsze modele aut typu PBV

• Roczna sprzedaż 250 000 pojazdów typu PBV w 2030 roku z nowymi modelami Kia PV5 i Kia PV7 – odpowiednio 150 000 i 100 000 egzemplarzy

• Uruchomienie produkcji PV5 w 2025 roku i PV7 w 2027 roku

• Produkcja modeli typu PBV w zakładzie EVO w Korei i wykorzystanie elastycznego systemu produkcji


Zarządzanie ESG

• Finalizacja inicjatyw dotyczących energii odnawialnej RE100 w obiektach marki na świecie

– 66% do 2030 roku, 82% do 2035 roku i 100% do 2040 roku


Cele biznesowe na 2024 rok / Średnio- i długoterminowe cele finansowe


Cele biznesowe na 2024 rok

 

• 3,2 mln sprzedanych aut, w tym 3,14 mln sprzedaży detalicznej i 3,8% udziału w rynku

• 101 bln KRW przychodów (ok. 69 mld euro), 12 bln KRW zysku operacyjnego (ok. 8 mld euro) i 11,9% marży zysku operacyjnego

• Zaprezentować:

- dwa nowe modele: EV3 i sedana K4

- trzy modele po faceliftingu: EV6, sedana K8 i SUV-a Sportage

- dwie nowe wersje – pięciodrzwiowe K3 i EV6 GT


Cele finansowe

• Średnio- i długoterminowa marża zysku operacyjnego na poziomie wyższym niż 10%

• Inwestycje o wartości 38 bilionów KRW (ok. 26 mld euro) do 2028 roku w celu zabezpieczenia przyszłej konkurencyjności

• Utrzymanie stopy wypłaty dywidendy na poziomie 20-35% w oparciu o zysk netto

• Zakup akcji o wartości do 500 miliardów KRW (ok. 340 mln euro) rocznie na okres pięciu lat i umorzenie 50% z nich

 

Kia szybko reaguje na niepewność panującą w branży mobilności

 

Kia skorzystała z okazji, aby zaprezentować podejmowane środki, aby skutecznie sprostać głównym zmianom w branży, które mają nastąpić w nadchodzących latach – zmianom na rynku samochodów elektrycznych, rozwojowi chińskich marek i zmianie konkurencyjności.

 

① Wzmocnienie gamy samochodów zelektryfikowanych i elastyczny proces produkcji w odpowiedzi na zmiany na rynku aut elektrycznych

Choć oczekuje się, że długoterminowy popyt na samochody elektryczne w 2030 roku pozostanie na niezmienionym poziomie, w najbliższej perspektywie tempo wzrostu popytu może okazać się nierównomierne. Takie czynniki, jak niższy wzrost gospodarczy na świecie, ograniczenie dotacji do samochodów elektrycznych i wolniejsze dostosowanie infrastruktury ładowania mogą mieć wpływ na popyt na auta elektryczne.

Aby sprawnie reagować na powyższe zmiany, Kia zapewni maksymalną elastyczność oferty. Marka planuje zwiększyć ofertę aut hybrydowych (HEV) z sześciu modeli w 2024 roku do dziewięciu modeli do 2028 roku, przy czym układ napędowy typu HEV będzie oferowany do większości głównych modeli marki.

W odpowiedzi na zmiany na rynku samochodów elektrycznych Kia wprowadzi do 2026 roku sześć modeli elektrycznych, począwszy od EV3 w 2024 roku, a następnie EV2, EV4 i EV5 na głównych rynkach, w tym w USA, Europie i Korei Południowej. Na rynkach wschodzących firma wdroży dwa modele elektryczne specyficzne dla regionu, takie jak np. Carens EV na rynku indyjskim.

Marka planuje także produkować zarówno auta elektryczne, jak i samochody z silnikiem spalinowym (ICE) w 13 fabrykach na świecie, w tym siedmiu w Korei Południowej i sześciu za granicą. Ponadto, w Korei Południowej zostaną uruchomione dwie fabryki, w których będą produkowane wyłącznie samochody elektryczne.

 

② Konkurencyjne produkty i fachowa obsługa w stosunku do wschodzących marek chińskich

 

Kia zamierza również realizować wielowątkową politykę, aby przeciwdziałać wzrostowi popularności chińskich marek poprzez wzmacnianie konkurencyjności swoich modeli, ustanawianie systemu realizacji usług i dostaw części, wchodzenie na nowe rynki z pojazdami typu PBV oraz wykorzystywanie chińskich fabryk na potrzeby produkcji samochodów na inne rynki wschodzące.

Kia wzmocni konkurencyjność modeli i ich jakość na rynkach wschodzących oraz planuje rozszerzenie usług w regionach Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Środkowej i Południowej, zapewniając do 2026 roku połączone funkcje w aż 74 krajach.

Kia w dalszym ciągu planuje zwiększać osiągi swoich samochodów, zwiększając liczbę modeli wyposażonych w technologię aktualizacji bezprzewodowej (OTA) do 18 i zwiększając udział modeli z zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy (ADAS) do ponad 63 procent w gamie do 2026 roku.

Podejście to zostanie wzmocnione poprawą poziomu satysfakcji klientów, na przykład poprzez możliwość świadczenia usług w 6200 lokalizacjach na świecie i prawie 34 000 utalentowanych inżynierów, a także dostawą oprogramowania zorientowanego na klienta i ciągłym rozwojem usług cyfrowych.

Ponadto, Kia planuje stworzyć popyt na sprzedaż w oparciu o innowacyjność i elastyczność działalności związanej z pojazdami typu PBV. Kia wykorzysta platformę i elastyczny system produkcyjny modeli typu PBV na rynku B2B, który wymaga pojazdów do różnych celów biznesowych oraz do napędzania popytu B2C.

Firma będzie również wykorzystywać chińskie zakłady do zaspokojenia rosnącego popytu na rynkach wschodzących, które według szacunków w 2027 roku dostarczą 250 000 aut.

 

③ Zoptymalizowane i elastyczne działania biznesowe w konkurencyjnym środowisku

 

Pomimo ciągłego wzrostu marki Kia, światowy popyt na samochody nadal utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pandemii, głównie z powodu osłabienia siły nabywczej spowodowanej wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Jednocześnie wiele marek aut elektrycznych inwestuje agresywnie, aby konkurować niższymi cenami.

W pierwszej kolejności, Kia zareaguje na tę sytuację utrzymując odpowiedni poziom zapasów poprzez elastyczną produkcję. Następnie, Kia zmaksymalizuje wartość dla klientów.

Ponadto, marka w dalszym ciągu będzie dostarczać klientom innowacyjne produkty, poprawiając zadowolenie użytkowników. Na przykład, do świadczenia usług głosowych sztucznej inteligencji w samochodach zostanie wdrożona nowa technologia, która zadebiutuje jeszcze w tym roku w modelach EV3 i K4.

 

Strategia Kia 2030: „Cztery główne cele”

Kia w dalszym ciągu będzie umacniać strategię na 2030 rok ogłoszoną w zeszłym roku, która obejmuje cztery cele: sprzedaż na świecie na poziomie 4,3 miliona samochodów, sprzedaż 1,6 miliona aut elektrycznych, rozwój pojazdów typu PBV i odpowiedzialne zarządzanie ESG.

 

① Sprzedaż na świecie na poziomie 4,3 miliona samochodów w 2030 roku

 

Po wcześniejszym ogłoszeniu rocznej sprzedaży na poziomie 4,3 miliona aut do 2030 roku,
w której modele zelektryfikowane będą stanowić 58 procent, zaufanie Kia do swoich nagradzanych modeli doprowadziło do tego, że marka zwiększyła roczne cele sprzedaży samochodów elektrycznych do 1,15 miliona egzemplarzy w 2027 roku i do 1,6 mln w 2030 roku.

Kia planuje zwiększyć sprzedaż modeli zelektryfikowanych do 2,48 mln egzemplarzy, co stanowi 58% sprzedaży w 2030 roku, przy 882 000 samochodów typu HEV i PHEV. Stanowi to wzrost o trzy procent w stosunku do zeszłorocznego planu i wzmacnia strategię marki, która zakłada zmianę struktury sprzedaży z jeszcze większym skupieniem się na gamie modeli zelektryfikowanych.

Ponieważ oczekuje się, że popyt na modele typu HEV będzie się utrzymywał, Kia planuje opracować hybrydowe układy napędowe nowej generacji o jeszcze lepszych osiągach, wyższym maksymalnym momencie obrotowym i niższym zużyciu paliwa oraz zastosować te zaawansowane układy napędowe w samochodach różnych klas i rozszerzyć elastyczną produkcje zarówno modeli HEV, jak i samochodów z silnikiem spalinowym.

Kia planuje utrzymać dynamikę wzrostu, uzupełniając gamę samochodów elektrycznych na kluczowych rynkach, zwiększając konkurencyjność produktów i tworząc popyt na pojazdy typu PBV. Ponadto, firma będzie promować markę na rynkach wschodzących poprzez poprawę jakości obsługi klientów. Na rosnący popyt Kia odpowie poprzez dywersyfikację baz produkcyjnych.

 

② Strategia dotycząca aut elektrycznych: rozwój gamy do 15 modeli elektrycznych w 2027 roku, sprzedaż na poziomie 1,6 mln samochodów elektrycznych w 2030 roku

 

Średnio- i długoterminowa strategia biznesowa marki Kia nadal koncentruje się na elektryfikacji i rozwoju pojazdów typu PBV, w oparciu o łącznie 15 modeli elektrycznych do 2027 roku. Oznacza to dodanie jeszcze jednego modelu elektrycznego do już 14 aut, które Kia wcześniej planowała mieć w gamie. Liczba ta obejmuje nowe modele z rodziny EV – EV2, EV3, EV4 i EV5 oraz dwa modele typu PBV – PV5 i PV7.

Ponadto, aby poprawić wydajność akumulatorów i zapewnić konkurencyjność cenową, Kia planuje skoncentrować się na unowocześnieniu technologii poprzez zwiększenie masy własnej energii i zasięgu akumulatorów niklowo-kobaltowo-manganowych (NCM). Marka będzie również oferować różne rodzaje akumulatorów, w tym akumulatory z fosforanem litowo-żelazowym (LFP), aby sprostać różnorodnym potrzebom rynków na świecie.

Kia forsuje także strategię rozwoju infrastruktury ładowania na świecie. Do 2030 roku marka planuje wybudować w Korei Południowej ponad 5400 stacji marki E-pit, z czego obecnie działają 482. Do 2030 roku, w ramach wspólnego przedsięwzięcia IONNA, Kia zamierza także korzystać z ponad 30 000 stacji ładowania w Ameryce Północnej. W Europie firma w ramach partnerstwa z IONITY zbuduje ponad 17 000 stacji ładowania.

 

Kierunki rozwoju modeli w celu osiągnięcia celów sprzedażowych

 

Kia prezentuje cztery kierunki rozwoju swoich modeli – łączność, jazda autonomiczna, osiągi i design.

Kia planuje stopniowo rozszerzać na rynki wschodzące nowe usługi oparte na łączności, takie jak OTA, Feature on Demand (FoD) i płatności w samochodzie. Ponadto, Kia planuje w dalszym ciągu udoskonalać swoje technologie łączności oparte na najnowszej sieci 5G, takie jak zaawansowane systemy OTA i oszczędne prowadzenie auta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).

Firma w dużym stopniu skoncentruje się również na rozwoju pojazdów definiowanych przez oprogramowanie (SDV), opracowując zintegrowaną platformę, która może zmaksymalizować synergię między sprzętem i oprogramowaniem, a także na połączeniu wysokowydajnych komputerów pokładowych z szybką łącznością oraz na najnowszych technologiach sztucznej inteligencji, która może poprawić wygodę obsługi i bezpieczeństwo.

Kia unowocześnia technologię wspomagania jazdy po autostradzie (HDA) i planuje rozszerzyć zakres działania tego systemu o jazdę autonomiczną w miastach do 2026 roku. Służą temu ciągły rozwój precyzyjnych czujników o wysokiej rozdzielczości i oprogramowania do jazdy autonomicznej.

Na styczeń 2025 roku Kia zaplanowała debiut na rynku wersji wyposażenia GT aut elektrycznych, w tym EV9 GT. Marka planuje maksymalizować komfort i osiągi samochodów dzięki aktualizacjom OTA. Wykorzystują one najnowsze technologie oprogramowania, takie jak architektura pojazdów nowej generacji, wysokowydajne komputery centralne, zintegrowane systemy operacyjne i oprogramowanie zintegrowane ze sterownikiem.

 

③ Zostanie „marką numer jeden na rynku pojazdów typu PBV” dzięki różnorodnym rozwiązaniom

Wydarzenie CEO Investor Day 2024 dostarczyło również szczegółowego planu wizji dotyczącej pojazdów typu PBV. Po uruchomieniu działalności „Platform Beyond Vehicle” na targach CES 2024 firma postawiła sobie za cel sprzedaż nowych modeli PV5 i PV7 na poziomie 250 000 egzemplarzy w 2030 roku – odpowiednio 150 000 i 100 000 sztuk.

Kia wprowadzi na rynek pierwszy model typu PBV, średniej wielkości PV5, w 2025 roku. Będzie to początek działalności związanej z pojazdami tego typu. Następnie, w 2027 roku, marka wprowadzi na rynek model PV7 – duży pojazd typu PBV.

Cel sprzedaży opiera się na elastycznym systemie produkcyjnym, rozwiązaniach PBV dostosowanych do potrzeb klientów oraz na synergii z przyszłymi biznesami Hyundai Motor Group, w tym jazdą autonomiczną, robotyką i zaawansowaną mobilnością powietrzną (AAM).

 

④ Wzmocnienie struktury biznesowej zarządzania ESG

 

W zeszłym roku Kia ustanowiła wizję ESG pod nazwą „Zrównoważony ruch na rzecz inspirującej przyszłości”. Wizja, skupiająca się wokół trzech podstawowych celów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, ma na celu zbudowanie przyjaznego dla środowiska zakładu produkcyjnego i wzmocnienie rozwoju produktów przyjaznych środowisku. Ponadto, umożliwi marce Kia aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu globalnych problemów społecznych i pomoże zbudować społeczeństwo, w którym wszyscy będą bezpieczni i zadowoleni, a także ustanowi przejrzyste i niezawodne metody zarządzania poprzez praktykowanie odpowiedzialnego zarządzania.

 

 

Koncentrując się na środowisku, Kia jest w pełni dostosowana do certyfikatu RE100. Marka zastąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną w miejscach pracy na świecie energią odnawialną, osiągając poziom 66% do 2030 roku, 82% do 2035 roku i 100% do 2040 roku. Cele na lata 2030 i 2035 zostały podniesione o, odpowiednio, trzy i cztery punkty procentowe w porównaniu z celami ogłoszonymi podczas CEO Investor Day 2023. Odzwierciedlają one zaangażowanie marki Kia w przewodnictwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

■ Cele biznesowe na rok 2024 oraz średnio- i długoterminowe cele finansowe

 

Kia ogłosiła swój biznesplan na 2024 rok, oparty na optymalizacji globalnej podaży, wprowadzeniu na rynek nowych samochodów i poprawie konkurencyjności na rynku aut elektrycznych w obliczu niepewnego wzrostu popytu przemysłowego w 2024 roku.

Zgodnie ze zmniejszonym wzrostem popytu, Kia opracowała biznesplan na 2024 rok, który zakłada sprzedaż 3,2 miliona samochodów, w tym sprzedaż detaliczną na poziomie 3,14 miliona egzemplarzy i 3,8% udziału w rynku.

W 2024 roku Kia planuje wprowadzić dwa nowe modele – EV3 i sedana K4, trzy modele po faceliftingu – EV6, sedana K8 i SUV-a Sportage oraz dwie nowe wersje – pięciodrzwiowego K3 i EV6 GT. Wraz z wprowadzeniem na rynek modelu EV3 Kia będzie liderem popularyzacji samochodów elektrycznych. Dzięki pomyślnemu wprowadzeniu na rynek sedana K4, produkowanego w fabryce w Meksyku, Kia będzie kontynuowała dynamikę sprzedaży na świecie.

Firma ogłosiła również cele finansowe na 2024 rok, które wynoszą 101 bln KRW przychodu (ok. 69 mld euro), 12 bln KRW zysku operacyjnego (ok. 8 mld euro) i 11,9% marży zysku operacyjnego.

Kia przedstawiła średnio- i długoterminowy cel w postaci zrównoważonej marży zysku operacyjnego na poziomie wyższym niż 10 procent poprzez zapewnienie stabilnych zysków z modeli typu HEV i samochodów z silnikiem spalinowym oraz na konkurencyjności cenowej aut elektrycznych. W perspektywie długoterminowej spółka będzie tworzyć nowe źródła rentowności z biznesu SDV.

Kia planuje także kontynuować ekspansję inwestycyjną, aby zabezpieczyć przyszłą konkurencyjność. Do 2028 roku planuje zainwestować 38 bln KRW (ok. 26 mld euro), co oznacza wzrost o 5 bln KRW (ok. 3,4 mld euro) w porównaniu z zapowiedzią z ubiegłego roku.

Kia w dalszym ciągu wdraża też politykę dywidendy dla akcjonariuszy. Zgodnie z propozycją z zeszłego roku, Kia planuje utrzymać wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 20-35 procent w oparciu o zysk netto, kupować akcje o wartości do 500 miliardów KRW rocznie (ok. 340 mln euro) przez pięć lat i anulować 50 procent z nich.

Spółka umorzy dodatkowe 50 procent zakupionych akcji w przypadku osiągnięcia skumulowanego celu finansowego za trzeci kwartał, w szczególności w celu zwiększenia zysków dla akcjonariuszy i spełnienia oczekiwań rynku.

Do góry

Kontakt

Monika Krzesak

PR Manager

Telefon: +48 601 612 226

Mail: monika.krzesak@kia.com.pl