Partner značky Kia, organizácia The Ocean Cleanup, hlási rekordný úlovok: 55 ton vylovených plastov

 

  • Globálny partner spoločnosti Kia, organizácia The Ocean Cleanup, vytvorila nový rekord v množstve plastov vylovených zo svetových oceánov
  • 55 ton oceánskeho plastu priviezli do mesta Victoria na kanadskom ostrove Vancouver Island
  • Plasty sa budú recyklovať; časť sa použije pri výrobe budúcich modelov značky Kia v rámci viacročného partnerstva
  • Úlovok dopravili na pobrežie z oblasti Veľkého pacifického koša (GPGP) s rozlohou 1,6 milióna kilometrov štvorcových pomocou technológie System 002 organizácie The Ocean Cleanup
  • Organizácia The Ocean Cleanup oznámila rozšírenie na doteraz najväčšiu technológiu System 03 v rámci prebiehajúcej misie na odstránenie 90 % plávajúceho odpadu z oceánov do roku 2040
  • Iniciatíva je v súlade s poslaním značky Kia stať sa poskytovateľom riešení udržateľnej mobility
  • Kia je verná svojmu záväzku zvýšiť opätovné využívanie plastov do roku 2030 o viac ako 20 % a do roku 2045 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

 

 

Spoločnosť Kia plánuje v nových modeloch svojich elektrických vozidiel využívať recyklované plasty z 55-tonového objemu, ktorý bol nedávno vylovený z vôd Tichého oceánu. Rekordné množstvo plastov vylovil jej globálny partner, nezisková organizácia na čistenie oceánov The Ocean Cleanup, a predstavuje ďalšiu fázu sedemročného globálneho partnerstva uzavretého v apríli 2022 v rámci transformácie značky Kia na popredného poskytovateľa riešení udržateľnej mobility.

Medzinárodný neziskový projekt The Ocean Cleanup, ktorého cieľom je zbaviť oceány plastov, vyložil svoj plastový úlovok v meste Victoria na kanadskom ostrove Vancouver Island. Rekordný úlovok bol vylovený z Tichého oceánu pomocou extrakčnej technológie System 002 organizácie The Ocean Cleanup po dlhej plavbe cez tzv. Veľký pacifický kôš (GPGP). Veľký pacifický kôš je najväčšie miesto nahromadeného plávajúceho odpadu na svete a jeho plocha sa odhaduje na 1,6 milióna kilometrov štvorcových – čo zodpovedá trojnásobku rozlohy Francúzska.

Zachytené plasty sa čoskoro začnú recyklovať a spoločnosť Kia použije časť tohto materiálu vo svojich budúcich automobiloch. Táto politika je v súlade s jej záväzkom poskytovať riešenia udržateľnej mobility, ktoré budú mať merateľný vplyv na dosiahnutie udržateľnosti vo veľkom meradle.

Spoločnosť Kia úspešne zrealizovala už viac ako 30 udržateľných riešení v rôznych produktových oblastiach, ako sú napríklad látky a koberce, kde použila recyklovaný polyetyléntereftalát (PET), biologickú alternatívu kože či lak bez obsahu BTX*. Napríklad v prípade plne elektrického modelu EV9, sedemmiestneho vlajkového SUV značky, sa na výrobu podlahových rohoží používa upcyklovaný odpad ako napríklad rybárske siete vylovené z oceánu. Komponenty použité pri konštrukcii modelu EV9 vyrobené z recyklovaných plastov a ekologických materiálov na biologickej báze vážia približne 34 kg.

Hneď po privezení rekordného úlovku na breh organizácia The Ocean Cleanup oznámila zavedenie svojej novej technológie System 03. Je takmer trikrát väčšia ako technológia System 002 a dokáže zachytiť oveľa väčšie množstvo plastu pri nižších nákladoch na kilogram odstránených plastov počas celého roka. System 03 tiež obsahuje dômyselnejšie technológie monitorovania životného prostredia a bezpečnosti, ako je napríklad nový bezpečnostný prielez pre morské živočíchy, určený na ochranu morského života. Toto rozšírenie predstavuje ďalšiu fázu na ceste organizácie The Ocean Cleanup k cieľu, v rámci ktorého chce do roku 2040 odstrániť z oceánov 90 % plávajúcich plastov.

Spoločnosť Kia sa neochvejne drží svojho záväzku trvalo udržateľnej planéty a blahobytu budúcich generácií. Súčasťou tejto stratégie je aj jej pokračujúca a rastúca podpora organizácie The Ocean Cleanup. Bude posilnená a reprezentovaná prostredníctvom loga a farieb značky Kia, ktoré budú figurovať na každej kombinéze posádky System 03.

Charles Ryu, hlavný viceprezident a riaditeľ divízie Global Brand & CX Division koncernu Kia Corp., uviedol: „Rekordný úlovok plastov, ktoré organizácia The Ocean Cleanup priviezla na breh na recykláciu, je hmatateľným dôkazom toho, ako môžu technológie zabezpečovať udržateľné riešenia vo veľkom rozsahu. Partnerstvo spoločnosti Kia s organizáciou The Ocean Cleanup dokazuje odhodlanie značky pozitívne vplývať na tento vývoj. Takéto iniciatívy sú v dokonalej zhode s prechodom značky Kia k tomu, aby sa stala poskytovateľom udržateľných riešení, a s našou stratégiou Plán S, prostredníctvom ktorej zohľadňujeme potreby našich zákazníkov i ochranu nášho životného prostredia tým, že konáme ako zodpovedný firemný subjekt.“

Nisha Bakkerová, riaditeľka pre partnerstvá organizácie The Ocean Cleanup, uviedla: „Tento rekordný úlovok znamená pre organizáciu The Ocean Cleanup koniec éry (technológie) System 002 a dokonalú platformu pre spustenie (technológie) System 03. Postupujeme krok za krokom a sme presvedčení, že System 03 predstavuje takú veľkosť systému, aká je potrebná na čo najhospodárnejšie rozvinutie a rozšírenie našich čistiacich aktivít. Okrem technológie System 03 plánujeme nasadiť flotilu systémov, ktoré budú spoločne schopné odstrániť 50 percent Veľkého pacifického koša každých päť rokov. Sami to však nedokážeme. Odhodlaní a vzácni partneri, a najmä náš globálny partner Kia, sú aj naďalej nevyhnutní na to, aby organizácia The Ocean Cleanup mohla realizovať našu spoločnú túžbu – oceány bez plastov.“

*BTX (Benzén, Toluén, Xylén)

Organizácia The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup je medzinárodný neziskový projekt, ktorý vyvíja a rozširuje technológie na vyčistenie svetových oceánov od plastov. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť dvojakou stratégiou: zachytávaním plastu v riekach, aby sa zastavil ich prílev, a čistením to, čo sa v oceánoch už nahromadilo. V prípade druhej možnosti organizácia The Ocean Cleanup vyvíja a zavádza rozsiahle systémy na efektívnu koncentráciu plastov, aby bolo možné realizovať ich pravidelné odstraňovanie. Tieto plasty sa sledujú prostredníctvom modelu kontrolného reťazca DNV na potvrdenie ich pôvodu pri recyklácii na nové produkty. Na obmedzenie prílevu plastov cez rieky organizácia vyvinula riešenia s názvom Interceptor™, ktoré zastavujú a extrahujú riečny plast skôr, ako sa dostane do oceánu. Organizáciu The Ocean Cleanup založil v roku 2013 Boyan Slat a dnes zamestnáva široký multidisciplinárny tím v zložení približne 140 členov. Nadácia sídli v holandskom meste Rotterdam a v roku 2023 otvorila svoju prvú regionálnu kanceláriu v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Viac informácií nájdete na webovej stránke theoceancleanup.com a na sociálnych sieťach sledujte @theoceancleanup.

 

Hore

Mediálny kontakt

Mária Spišiaková

Kia Sales Slovakia

Telefón: +421 232 421 333

E-mail: m.spisiakova@kiasales.sk