Kia na Milánskom týždni dizajnu 2024

 

  • Počas sedemdňového podujatia, ktoré od 15. apríla hostí Museo della Permanente v Miláne v Taliansku, odhalí Kia dizajnérsky projekt kultúrnej komunikácie
  • Expozícia pozdvihne dizajnovú filozofiu „Zjednotenie protikladov“ vďaka spolupráci s umelcami z rôznych oblastí
  • Otvorené a odvážne umelecké diela podnecujú tvorivosť založenú na predstave prekračovania hraníc a rozvíjania nápadov

Spoločnosť Kia uvádza na Milánskom týždni dizajnu 2024 dizajnérsky projekt kultúrnej komunikácie. Viacero renomovaných umelcov predstaví nové umelecké diela inšpirované jej dizajnovou filozofiou „Zjednotenia protikladov“. Dejiskom projektu bude od 15. do 21. apríla Museo della Permanente v talianskom Miláne.

Počas minuloročného podujatia odprezentovala Kia svoju dizajnovú filozofiu a zapojila sa do širšej diskusie o dizajne prostredníctvom expozície Zjednotenie protikladov, kde sa malá komunita účastníkov podelila o svoje reakcie a názory.

Tohtoročná expozícia sa však ponesie v duchu učenia sa a rozvoja prostredníctvom dialógu a rozhovorov s účastníkmi v rôznych oblastiach – ide o odvážny, experimentálny krok, ktorého cieľom je skôr posilnenie kreatívnej kultúry značky Kia než monológ o histórii jej vlastného dizajnu.

Súčasní aj minulí účastníci vrátane interpretov, umelcov a dizajnérov podporia kultúrnu tvorivosť prostredníctvom priamej komunikácie s každým návštevníkom Milánskeho týždňa dizajnu. To bude možné prostredníctvom troch rôznych typov umeleckých inštalácií: individuálne a kolektívne, hmotné a nehmotné, konečné a nekonečné.

Individuálne a kolektívne

Individuálna a kolektívna sféra predstavujú dva protichodné prístupy k životu a chápaniu sveta. Navzájom sa však nevylučujú. Túto myšlienku vyjadruje spojenie kaleidoskopickej inštalácie Anny Galtarossovej „The Spirit of Disco“, ktorá je zameraná na viacero zmyslov, s koncepčným dielom Riccarda Benassiho „Daily Dense Dance Desiderio“.

Zatiaľ čo Galtarossová divákov pozýva na cestu z osobnej perspektívy umelkyne, ktorá prepojením materiálneho sveta s rozšírenou realitou projektuje svoje skúsenosti za hranice priestoru, Benassi predstavuje digitálny svet technomyšlienok a svojím koncepčným, monochromatickým dielom reflektuje momenty kolektívneho prežívania vyvolávajúceho extázu až tranz.

Hmotné a nehmotné

Kvôli modernej posadnutosti fyzickým vzhľadom sa význam vône často prehliada. Čuch však dokáže nevídaným spôsobom prepojiť priestor a čas, otvoriť nové možnosti vnímania a obohatiť prežívanie sveta. Ako je to však s vôňou vecí, ktoré neexistujú, myšlienkou možnej vône založenej na koncepcii zjednotenia protikladov?

Všestranný umelec Sissel Tolaas úžasným spôsobom využíva priemyselné sci-fi komponenty v rámci technicky vyspelého prístroja „whereareWEarewhere“, ktorý vytvoril s cieľom nanovo rozdeliť neviditeľnú architektúru zmyslov. Posúvaním hraníc vnímania vzniklo niečo, čo si mnohí budú pamätať ako „vôňu zjednotenia protikladov 2024“. Tolaasovi sa podarilo rozšíriť sféru vnímania a vytvoriť arómu budúcnosti.

Konečné a nekonečné

Kolumbijčan Danilo Grande a Číňan Benny Lai vytvorili prostredníctvom kreatívneho partnerstva dielo Led Pulse ako ukážku toho, že Východ a Západ sú dva protiklady, ktoré môžu na základe kultúrnej a filozofickej syntézy definovať nové hranice vo svete umenia a technológií. Ich patentovaná technológia neurónových LED svetiel vymedzuje životný priestor pre divákov, ktorí zasa žijú vlastným životom.

„The Dragon0 Universe“ je k dispozícii ako javisko pre hudobníkov a interpretov vystupujúcich v jednotlivé dni a súčasne existuje ako sebestačné stvorenie: kyborg, digitálny a mechanický drak. Z vystúpení vyžaruje dualizmus, ku ktorému dochádza medzi individuálnym a kolektívnym, zatiaľ čo umelecké prejavy zakorenené vo svete analógovej, folklórnej, populárnej a klasickej hudby stelesňujú nové vízie, ktoré nachádzajú využitie v digitálnom rozmere samotného diela Led Pulse aj použitých nástrojov.

V tomto roku chce výstava pozvať návštevníkov, aby vstúpili do sveta, ktorý nekladie predstavivosti žiadne medze a kde už nijako nezáleží na rámci interpretácie. Pozýva do nového sveta zmyslového vnímania, ktoré prekračuje hranice, svet aj moc.

 

Hore

Mediálny kontakt

Mária Spišiaková

Kia Sales Slovakia

Telefón: +421 232 421 333

E-mail: m.spisiakova@kiasales.sk