KIA BELGIUM N.V., Ikaroslaan 33 te 1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.443.106.

E-mail: info@kia.be

T : 00800/69.70.69.70

© 2021 KIA BELGIUM N.V. Alle rechten voorbehouden.